Κατηγορία: Ιπποπόταμοι

Ιπποπόταμος ειδώλια, γλυπτά, αγάλματα, ιπποπόταμος σκαλισμένα στο χέρι του ξύλου.
Παρουσιάζονται στη σελίδα: 2 από 2